Geoteknisk undersøgelse for pælefunderet boligbyggeri i 5 etager, Langeliniekajen i Nyborg
Geoteknisk undersøgelse for boligbyggeri i 3 etager, Middelfart havnefront
Geoteknisk undersøgelse for boligbyggeri i 4 etager + kælder i 2 plan, Pantheonsgade i Odense
Geoteknisk undersøgelse for enfamiliehus, Odense

Om os

GeoDania er et geoteknisk specialfirma fra Odense på Fyn, der har til formål at yde praktisk anvendelig geoteknisk rådgivning. Vi skriver i et sprog, som kan forstås af alle – både af den private bygherre og den professionelle rådgiver. Når du bruger GeoDania får du praktisk anvendelige rådgivning, der bygger på mere end 20 års erfaringer høstet i et forum, der omfatter de bedste geoteknikere i landet.

Jordbundsundersøgelse

I praksis udføres geotekniske undersøgelser for hovedparten af dansk bolig-, erhverv– og industribyggeri ved, at der i byggefeltet udføres prøveboringer. Undersøgelsesomfang fastlægges på baggrund af forhåndsoplysninger om jordbundsforholdene og byggeprojektet.

Udgravningskontrol

Ved inspektion af de færdige udgravninger skal det godtgøres, at funderingen overalt sker på bæredygtige og sætningsfrie aflejringer. For byggeri med terrændæk skal det ved inspektionen endvidere sikres, at muld og andre sætningsgivende jordlag under gulvene er bortgravet. Inspektionen skal gennemføres af en tekniker, der har tilstrækkelig geologisk og geoteknisk viden.

Komprimeringsmåling

Indbygning af sandfyld, der skal bære gulve eller fundamenter, skal kontrolleres. For opfyldningshøjder over 0,6 meter kræves udført målinger af komprimeringsgraden.

Laboratorie- og feltforsøg

I vores laboratorium udføres geo- og vejteknisk forsøg. Bl.a. Standard Proctorforsøg, vibrationsindstampning, sigte- og slemmeanalyser og sandækvivalent. I felten udføres bl.a. isotopmålinger (se komprimeringskontrol), pladebelastningsforsøg og nedsivningstest.

GeoDania ApS | Stenløse Bygade 19, 5260 Odense S | tlf.: 66155657 | Cvr.: 27076122Indlevering af jordprøver: Energivej 36, 5260 Odense S